2022 m. I ketvirčio analizė

Per pastarąjį ketvirtį Lietuvos matomumas užsienio šalių portaluose augo daugiau kaip 1,4 karto, užfiksuota daugiau kaip 39 tūkst. pranešimų, kuriuose paminėta Lietuva. Šalies paminėjimų gausėjimui įtaką darė užsienio ir vidaus politikos aktualijos: jos ne tik lėmė didžiausią reikšmingų pranešimų skaičių, bet ir pasiekė didžiausią skaitytojų auditoriją. Kultūros ir turizmo sričių aktualijos lėmė net 70 proc. visų teigiamo tono reikšmingų pranešimų apie šalį. Daugiausia šalies paminėjimų užfiksuota Jungtinės Karalystės, Vokietijos, JAV, mažiausiai – Šiaurės šalių (Danija, Norvegija, Suomija) ir Izraelio žiniasklaidos portaluose.

Su 2022 metų i ketvirčio analize galite susipažinti čia.

2021 m. analizė

Užsienio šalių žiniasklaidoje 2021 m. užfiksuota daugiau kaip 87 tūkst. pranešimų, kuriuose paminėta Lietuva. Palyginti su 2020 m., šalies matomumas tikslinių užsienio šalių informaciniuose portaluose išaugo 20 proc. Daugiausia paminėjimų užfiksuota Jungtinės Karalystės, Vokietijos, JAV, mažiausiai – Šiaurės šalių ir Izraelio žiniasklaidos portaluose.

Šalies vidaus ir užsienio politikos temos (santykiai su Kinija, Baltarusija, Taivanu, nelegali migracija) bei ekonomikos srities aktualijos sulaukė didžiausio užsienio žiniasklaidos dėmesio. Pranešimai apie šalies FinTech ir startuolių ekosistemų potencialą, sėkmės istorijas, gyvybės mokslų ir biotechnologijų sektoriaus, šalies mokslininkų pasiekimus sudarė 34 proc. visų teigiamų reikšmingų pranešimų apie Lietuvą – tai rodo Vyriausybės kanceliarijos Vyriausybės komunikacijos departamento Strateginės komunikacijos skyriaus ir šalies viešojo sektoriaus institucijų atlikta 13-os užsienio šalių žiniasklaidos ir socialinių tinklų turinio analizė.

Su 2021 metų analize galite susipažinti čia.

2021 m. III ketvirčio analizė

2021 m. III ketvirtį Lietuvos matomumas užsienio šalių naujienų portaluose sparčiai augo, tam įtakos daugiausia turėjo valdymo (vidaus ir užsienio politikos), kultūros ir ekonomikos srities aktualijos. Viena iš matomiausių temų – nereguliarios migracijos srautai į šalį. Šios temos kontekste Lietuva buvo minima daugiausiai kontekstinio ir neutralaus pobūdžio pranešimuose. Ekonomikos srities pranešimai lėmė didžiausią teigiamo tono pranešimų apie šalį skaičių, o kultūros srities teigiamo tono pranešimais buvo pasiekta didžiausia skaitytojų auditorija. Tą rodo Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės ir šalies viešojo sektoriaus institucijų atlikta šalies skaitmeninio matomumo ir žinomumo analizė.

Su III ketvirčio analize galite susipažinti čia.

2021 m. I pusmečio analizė

2021 m. I pusmetį Lietuvos vardas užsienio šalių žiniasklaidoje paminėtas daugiau nei 36 tūkst. kartų, socialiniuose tinkluose („Instagram“, „Twitter“, „Facebook“) ir tinklaraščių platformose – daugiau nei 114 tūkst. kartų. Lyginant šių metų I ir II ketvirčius, užfiksuota 1,2 karto daugiau reikšmingų pranešimų apie šalį, kuriems daugiausiai įtakos turėjo Lietuvos ir Baltarusijos santykiai. Dažniausiai šalies vardas buvo minimas JAV, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Ukrainos informaciniuose portaluose, mažiausiai paminėjimų užfiksuota Suomijos, Norvegijos, Izraelio, Nyderlandų informaciniuose portaluose, rodo Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės ir šalies viešojo sektoriaus institucijų atlikta šalies skaitmeninio matomumo ir žinomumo analizė.

Su I pusmečio analize galite susipažinti čia.

2021 m. I pusmečio miestų skaitmeninis matomumas

2021 m. I pusmetį Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos vardai Lietuvos ir užsienio šalių naujienų portalų antraštėse paminėti daugiau nei 14 tūkst. kartų, socialiniuose tinkluose – daugiau nei 21 tūkst. kartų. Daugiausia dėmesio sulaukė šalies sostinė, kurios paminėjimai sudarė daugiau nei 80 proc. šių pranešimų. Lietuvos ir Baltarusijos santykių aktualijos, pranešimai apie virtualiai Vilnių ir Liubliną sujungusį projektą „pOrtalas“ – pagrindinės temos, lėmusios tai, kad net 54,6 proc. visų paminėjimų apie didžiuosius šalies miestus pasirodė užsienio šalių, o ne Lietuvos naujienų portaluose.

Su I pusmečio analize galite susipažinti čia.

2021 m. I ketvirčio analizė

2021 m. I ketvirtį Lietuvos vardas užsienio žiniasklaidoje paminėtas daugiau nei 19 tūkst. kartų. Paminėjimų socialiniuose tinkluose skaičius net 2,3 karto didesnis – Lietuvos vardas „Instagram“, „Twitter“, „Facebook“ ir tinklaraščių platformose paminėtas daugiau nei 45 tūkst. kartų. Reikšminguose pranešimuose, kuriuose pagrindinis akcentas – Lietuva, vyravo teigiamo tono žinutės ir jos sudarė 55,48 proc. visų pranešimų.

Su I ketvirčio analize galite susipažinti čia.

2020 metų apžvalga

Praėjusiais metais užfiksuota daugiau nei 116 tūkst. pranešimų užsienio žiniasklaidoje, kuriuose buvo minima Lietuva. Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės ir šalies viešojo sektoriaus institucijų atlikta analizė rodo, kad daugiausia prie šalies matomumo 2020 m. prisidėjo išskirtinės iniciatyvos („Laisvės kelias“, Baltijos šalių „kelionių burbulas“, Vilnius – kavinė po atviru dangumi), taip pat veiksmai, susiję su Lietuvos parama Baltarusijos visuomenei ir šalies institucijų nuosekli komunikacija investicijų pritraukimo ir turizmo srityse. 

Su 2020 m.  ataskaita galite susipažinti čia.

2020 m. IV ketvirčio analizė

2020 m. IV ketvirtį užsienio žiniasklaidoje užfiksuota daugiau nei 28 tūkst. pranešimų, kuriose minimas Lietuvos vardas. Tai 37,5 proc. mažiau nei III ketvirtį (virš 45 tūkst. paminėjimų). Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad III ketvirtis pasižymėjo ženkliu naujienų gausėjimu dėl įvykių Baltarusijoje ir Lietuvos pozicijos Baltarusijos klausimu. Tad iš esmės galima sakyti, kad IV ketvirtį žinių srautas apie Lietuvą tikslinių šalių (Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Italija, Rusija, Baltarusija, Latvija, Estija, Norvegija, Danija, Švedija, Izraelis, Lenkija) žiniasklaidoje liko panašaus lygio ir netgi išlaikė įprasto žinių srauto augimą (I ketv. užfiksuota 24 tūkst., II – 18 tūkst., III – 45 tūkst. paminėjimų). Aktyviausiai Lietuva besidominčių šalių trejetukas nepakito – daugiausia apie Lietuvą rašė Vokietijos, Rusijos ir Jungtinės Karalystės žiniasklaidos portalai. Šalies įvaizdžio temos, kuriomis daugiausia rašoma tikslinių šalių žiniasklaidoje, taip pat išlieka tos pačios, palyginti su III ketvirčiu, – tai valdymas, investicijos ir imigracija bei turizmas.

Su IV ketvirčio analize galite susipažinti čia.

2020 m. I pusmečio apžvalga

Pastarąjį pusmetį Lietuvos vardas užsienio šalių interneto portaluose buvo paminėtas daugiau nei 43 tūkst. kartų, o socialinių tinklų įrašuose – daugiau nei 200 tūkst. kartų. Apie šalį daugiausiai buvo kalbama minint valdymo (vidaus ir užsienio politika), turizmo, investicijų ir imigracijos sritis. Daugiausia Lietuvos paminėjimų užfiksuota Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Rusijos interneto naujienų portaluose. Kaip rodo Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės atlikta 13 tikslinių užsienio šalių (Latvija, Estija, Vokietija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Danija, Švedija, Norvegija, Italija, Izraelis, Rusija, Lenkija, Baltarusija)  naujienų portalų pranešimų ir socialinių tinklų įrašų analizė, užsienio žiniasklaidos antrojo šių metų ketvirčio pranešimuose pastebimas teigiamas šalies vertinimas, dominavo neutralus arba teigiamas tonas.

Su 2020 m. I pusmečio analize galite susipažinti čia.

Baltijos šalių ,,Kelionių burbulo“ atgarsiai užsienio žiniasklaidoje

Gegužės 6 d. pasirodžiusi žinia apie trijų Baltijos valstybių planuojamą kurti išskirtinį „kelionių burbulą“ sulaukė išskirtinio pasaulio žiniasklaidos dėmesio – per mažiau nei 2 savaites pasirodė daugiau nei 1 000 publikacijų visame pasaulyje, kuriose Lietuva, Latvija ir Estija įvardytos kaip sektinas koronaviruso suvaldymo pavyzdys, o suformuotas šalių „kelionių burbulas“ įvertintas kaip įdomus sprendimas ieškant ekonomikos atgaivinimo būdų.

Šis Baltijos šalių sprendimas dėmesio sulaukė JAV, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Italijos, Australijos, Naujosios Zelandijos, Kanados, Indijos, Japonijos ir kitų šalių žiniasklaidos kanaluose. Tai rodo Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės atlikta užsienio informacinių portalų anglų kalba analizė.

Daugiau informacijos rasite čia.

2020 m. I ketvirčio analizė

2020 m. I ketvirtį pasaulio žiniasklaida minėdama Lietuvą ir  įvykius mūsų šalyje daugiausiai dėmesio skyrė inovatyviems sprendimams kovai su koronavirusu (COVID-19), informavo apie užsienio ir vidaus politikos aktualijas, turizmo sektoriaus perspektyvas, šalies kultūros ir meno pasiekimus. Per pastarąjį ketvirtį užfiksuota daugiau nei 24 tūkst. pranešimų, kuriuose buvo minima Lietuva. Labiausiai mūsų šalimi domėjosi Jungtinės Karalystės (6 309 paminėjimai), Vokietijos (5 001 paminėjimai) ir Rusijos (4 096 paminėjimai) žiniasklaida, nedaug atsiliko Latvijos žiniasklaida (3 998 paminėjimai), rodo  Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės atliktas 13 užsienio šalių interneto žiniasklaidos portalų analizė.

Išsamiau su pirmojo ketvirčio užsienio žiniasklaidos  analizės ataskaita galite susipažinti čia.

Baltijos šalių įvaizdis užsienio žiniasklaidoje 2019 metais

2019 metais užsienio žiniasklaida iš visų trijų Baltijos valstybių labiausiai domėjosi Estija, o Lietuvai ir Latvijai skyrė panašų dėmesį. Lietuva buvo matomiausia Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir JAV internetinės žiniasklaidos pranešimuose apie mūsų šalies turizmą. Mūsų šalis buvo minima ir dėl  skaitmeninių bei finansinių technologijų sprendimų, pasiekimų kultūros srityje. Estijos pozicionavimas išsiskyrė nuoseklumu – pranešimuose vyravo koncepcija „E. Estonia“, ypač tai buvo pastebima pranešimuose apie investicijų pritraukimą. Latvija kiek ryškiau išsiskyrė tik biotechnologijų srityje.

Tai parodė Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės atlikta 14 užsienio šalių (Latvija, Estija, Vokietija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Danija, Švedija, Norvegija, Italija, Izraelis, Rusija, Lenkija, Baltarusija, JAV) interneto žiniasklaidos portalų analizė. Išanalizavus daugiau nei 10 000 raktinių žodžių, su Estija susijusių paminėjimų rasta 155 241, Lietuva paminėta 91 368, o Latvija – 81 349 kartus.

Daugiau informacijos rasite čia.

Atgal į Atsisiuntimų biblioteka