Šriftas: A A A
Fonas: Baltas Juodas
Nuotraukos: Rodyti Slėpti
Valdymas

Lietuva skaitmeninimo srityje aplenkė ne vieną Europos Sąjungos šalį

Šaltinis
Lietuva skaitmeninimo srityje aplenkė ne vieną Europos Sąjungos šalį

Lietuvos viešosios skaitmeninės paslaugos – vienos pažangiausių Europos Sąjungoje (ES). Remiantis 2023 m. Lietuvos skaitmeninio dešimtmečio ataskaita, pagal viešąsias paslaugas gyventojams Lietuva surinko 84 balus (ES vidurkis – 77 balai), pagal viešąsias paslaugas verslui – 94 balus (ES vidurkis – 84 balai), o pagal prieigą prie e. sveikatos įrašų – 92 balus (ES vidurkis – 72). 

„Akivaizdu, kad einame teisinga linkme ir toliau stipriname Lietuvos, kaip vienos iš labiausiai skaitmenizuotos pasaulio valstybės, konkurencinį pranašumą. Tai ypač matoma viešųjų skaitmeninių paslaugų srityje, kurioje esame tarp visos ES lyderių“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė Lietuvos nacionalinio skaitmeninio dešimtmečio planą. Jis leis dar labiau sustiprinti Lietuvos pozicijas skaitmeninių įgūdžių ir IRT specialistų, skaitmeninės infrastruktūros, įmonių skaitmeninės transformacijos ir viešųjų paslaugų skaitmeninimo srityse.

„Europos Komisijai teikiamas Lietuvos nacionalinio skaitmeninio dešimtmečio planas yra svarbus stebint ir vertinant šalies skaitmeninės transformacijos procesus. Į šį planą įtraukti veiksmai ir priemonės, kurios padeda siekti ES skaitmeninių tikslų. Todėl šis planas susistemina ir sujungia visas šalies institucijų įgyvendinamas strateginių krypčių priemones ir veiklas“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Erika Kuročkina.

Skaitmeninių įgūdžių ir IRT specialistų srityje siekiama, kad ES lygmeniu 80 proc. 16–74 m. gyventojų būtų įgiję bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius. Be to, tikimasi įdarbinti bent 20 mln. informacinių ir ryšių technologijų (IRT) specialistų, tarp kurių būtų panašus skaičius moterų ir vyrų.

Saugios, atsparios, našios ir tvarios skaitmeninės infrastruktūros srityje siekiama, kad visose apgyvendintose vietovėse veiktų 5G ryšys, o ES pažangiųjų ir tvarių puslaidininkių gamybos vertė sudarytų bent 20 proc. pasaulinės gamybos vertės. ES lygmeniu planuojama įdiegti bent 10 tūkst. neutralaus poveikio klimatui labai saugių tinklo paribio mazgų, o iki 2025 m. ES įgytų pirmąjį kompiuterį, kuriame taikoma kvantinio spartinimo technologija.

Įmonių skaitmeninės transformacijos srityje siekiama, kad bent 75 proc. ES įmonių naudotųsi debesijos kompiuterijos paslaugomis, didžiaisiais duomenimis ir dirbtiniu intelektu. Be to, daugiau kaip 90 proc. ES mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) pasiektų bent bazinį skaitmeninio intensyvumo lygį.

Viešųjų paslaugų skaitmeninimo srityje siekiama, kad 100 proc. pagrindinių viešųjų paslaugų ES piliečiams ir įmonėms būtų prieinamos internetu ir visi ES piliečiai turėtų prieigą prie medicininių dokumentų ir prie saugios elektroninės atpažinties (eID) priemonių.

Šios strateginės kryptys prisidėtų įgyvendinant tiek Lietuvos, tiek visos ES Skaitmeninio dešimtmečio programos tikslus.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtam Lietuvos nacionaliniam skaitmeninio dešimtmečio planui, kuris bus pateiktas Europos Komisijai, šiandien pritarė bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, kaip Lietuvos skaitmeninės politikos formavimo ir įgyvendinimo koordinatorės, funkcijas patvirtino Vyriausybė.

Skaitykite daugiau LR Vyriausybė