Šriftas: A A A
Fonas: Baltas Juodas
Nuotraukos: Rodyti Slėpti
Gyvenimas

Išskirtinis Kaunas: studentai gali studijuoti visuose miesto universitetuose vienu metu

Išskirtinis Kaunas: studentai gali studijuoti visuose miesto universitetuose vienu metu

Kauno technologijos (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų (LSMU), Lietuvos sporto (LSU) ir Vytauto Didžiojo (VDU) universitetai, susivieniję išskirtinei iniciatyvai, pavadintai Akademinis Kaunas, studentams siūlo jungtinį studijų modelį, skirtą sudėtingiems socialiniams, ekonominiams, sveikatos ir aplinkosaugos miesto ir regiono iššūkiams spręsti.

Sulaukė didelio studentų susidomėjimo

Akademinis Kaunas tai unikalus, Lietuvoje neturintis analogų, projektas, kuriuo siekiama suteikti studentams plačiausias galimybes studijuoti ir vystyti Kauno kaip akademinio miestą identidetą. Nuo 2022 m. keturių Kauno universitetų studentai turėjo galimybę studijuoti pirmosios ir antrosios pakopų tarpuniversitetinių rudens ir pavasario semestrų dalykus kituose Kauno universitetuose.

Iniciatyva sulaukė didelio studentų susidomėjimo – studentai rinkosi papildomus dalykus, siekdami praplėsti savo gebėjimus. Studijavusiųjų apklausa parodė, kad jiems patiko susipažinti su kitokia mokymosi aplinka ir su kitų mokslo sričių atstovais, buvo įdomu diskutuoti su studentais, besimokančiais pagal kitas studijų programas, džiaugėsi, kad galėjo lengvai suderinti studijas tarp dviejų universitetų.

„Prieš kelis metus gimusi Akademinio Kauno iniciatyva įgauna pagreitį ir susitelkę vis daugiau galime pasiūlyti studentams studijuoti visuose universitetuose vienu metu. Ši unikali idėja kilo būtent dėl siekio bendradarbiauti ir kurti kartu, kurti Kaunui. Esame Kaune ir mes, aukštojo mokslo institucijos, formuojame Kauno visuomenės ateitį. Tai darydami kartu galime nuveikti ženkliai daugiau“, – teigia VDU Studijų prorektorė Simona Pilkienė.

Ieškos unikalių sprendimų rytojaus miestui

Nuo 2024 m. pavasario semestro Keturių Kauno universitetų studentai kviečiami studijuoti tarpdisciplininį jungtinį modulį „Cities of Tomorrow: Interdisciplinary Approaches to Addressing Global Issues” („Rytojaus miestai: tarpdisciplininiai globalių iššūkių sprendimai“), kuriame galės ugdyti socialinių inovacijų valdymo kompetenciją, įtraukiant bendruomenes, suinteresuotas šalis ir taikant darniosios plėtros principus.

Kaunas pasirinktas kaip mikromodelis, kuriame galima eksperimentuoti su globalių iššūkių darniai ateičiai sprendimais lokaliu mastu. Kaunas, kaip ir kiti miestai visame pasaulyje susiduria su įvairiomis globaliomis problemomis, kurios turi įtakos darniam vystymuisi, gyventojų gerovei ir aplinkos būklei. Klimato kaita, karo ir ekonominė migracija, kibernetinis ir fizinis saugumas, sveikata užterštumo lygis, urbanizacija, transporto spūstys ir socialinės nelygybės yra tik keli iššūkiai, su kuriais susiduria šiuolaikiniai miestai.

Lokalus požiūris leidžia miestams pritaikyti strategijas, kurios tinkamai atsižvelgia į vietinius išteklius, kultūrą ir infrastruktūrą. Joms išspręsti reikia ne tik inovatyvaus ir tvaraus sprendimo priėmimo proceso, apimančio įvairių suinteresuotų šalių įsitraukimą, bet ir tokių kompetencijų, kurios padėtų suprasti, vertinti ir valdyti tarpdisciplinines situacijas kuriant ir įgyvendinant unikalius sprendimus.

Modulis vykdomas taikant inovatyvią mokymosi strategiją paskaitas derinant su interaktyvia veikla ir mentoryste. Baigę šį modulį studentai įgis analitinės ir sprendimų priėmimo, lyderystės ir komandinio darbo bei sisteminio inovacijų kūrimo patirties.

Suteikia papildomų karjeros perspektyvų

Nuo 2022 m. rudens semestro keturių Kauno universiteto studentai turėjo galimybę rinktis iš beveik 40 pirmosios pakopos studijų dalykų ir antrosios pakopos tarpuniversitetinių rudens ir pavasario semestro dalykų. Studentai aktyviai dalyvavo ir rinkosi dalykus, dėstomus nuotoliu, anglų kalba, itin populiarūs buvo užsienio kalbų pasirinkimai.

Pasirenkamųjų tarpuniversitetinių studijų dalykų/modulių forma leidžia studentams laisvai rinktis dominančius dalykus kituose Kauno universitetuose, net jei tos disciplinos tiesiogiai nesusijusios su studijų programa. Universitetai studentams siūlo įgyti šių aktualių kompetencijų: kitų kalbų, komunikacijos, psichologijos, pilietinės visuomenės, inovacijų, sveikatos, fizinio aktyvumo, mitybos ir kitų. Naujos žinios padeda praplėsti asmeninę ir profesinę kompetenciją, suteikia papildomų karjeros perspektyvų.

Išklausiusiems tokį pasirenkamąjį studijų dalyką/modulį studentams rezultatai įskaitomi universitetų studijų reglamentuose numatyta tvarka.

Susijusios naujienos