Šriftas: A A A
Fonas: Baltas Juodas
Nuotraukos: Rodyti Slėpti
Sprendimai

Europos inovacijų švieslentė: Lietuvos rezultatas geriausias per visą šalies istoriją

Europos inovacijų švieslentė: Lietuvos rezultatas geriausias per visą šalies istoriją

Europos Komisija paskelbė 2024 m. Europos inovacijų švieslentės rezultatus, kurie rodo nuoseklią Lietuvos inovacijų ekosistemos pažangą. Per 2023–2024 metus šalies padaryta pažanga yra didžiausia Europos Sąjungoje – Lietuvos augimas siekė 3,7 procentinio punkto, kai vidutinė ES šalių pažanga sudarė 0,6 proc. Bendrai Lietuvos inovacijų ekosistema pasiekė aukščiausią išsivystymo lygį per visą istoriją – suminis inovacijų indeksas sudarė 92 balus.

„Lietuvos inovacijų ekosistema jau daug metų nuosekliai auga ir tai atsispindi Europos inovacijų švieslentėje. Mūsų šalies inovatyvumo augimas net 10 proc. lenkia bendrąjį ES augimą. Ir toliau ryžtingai žengiame šiuo keliu – vien per 2023–2024 m. paskelbėme daug naujų finansavimo kvietimų inovacijoms plėtoti, kurios suteikia dar geresnę augimo perspektyvą. Taip pat turime toliau investuoti į visos ekosistemos stiprinimą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir pažangių sprendimų kūrimą“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Kasmet sudaromoje inovacijų švieslentėje Lietuva šiemet pakilo į 18-ąją poziciją tarp ES narių ir aplenkė Portugaliją. Vertinant laikotarpį nuo 2017 m. iki 2024 m. matyti, kad Lietuva padarė ilgalaikę pažangą ir 2024 m. pasiekė aukščiausią tašką – per šį laikotarpį pagerino savo rezultatus net 16 proc. punktų. Panaši pažanga matoma tokiose šalyse kaip Belgija ir Italija (+15 proc.).

Europos Komisija prie Lietuvos inovacijų ekosistemos stiprybių priskyrė nemažai su verslu susijusių rodiklių. Nuo 2023 m. net 17,3 proc. išaugo rizikos kapitalo investicijų rodiklis, kuris sudaro 137,6 proc. ES vidurkio. Lietuva taip pat viršija ES vidurkį pagal ne MTEP inovacijų išlaidas versle (172,6 proc.), prekės ženklų paraiškas (136,2 proc. ES vidurkio).

Be to, Lietuva viršija ir ES vidurkį pagal įmones, diegiančias procesų inovacijas (105,7 proc.), taip pat darbuotojų, dirbančių inovatyviose įmonėse, skaičių (113,1 proc. ES vidurkio). Lietuva išlieka viena iš lyderių pagal gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dalį – šalies rezultatas sudaro net 177,7 proc. ES vidurkio.

Kaip pagrindinės šalies silpnybės 2024 m. Europos inovacijų švieslentėje nurodomas žinioms imlių paslaugų eksportas, verslo investicijos į MTEP, siūloma stiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą. Nuo 2023 m. matomas ženklus tokių rodiklių kaip produkto inovacijas kuriančios įmonės (−42 proc.), tarpusavyje bendradarbiaujančios inovatyvios įmonės (−34,1 proc.) ir su aplinka susijusios technologijos (−16,3 proc.) sumažėjimas. Plačiau su švieslentės rezultatais galite susipažinti oficialioje Europos Komisijos svetainėje.