Dizaino koncepcija

Pagrindine simbolika ir vizualine kalba dizaino sprendimai akcentuoja Lietuvos atvirumo kurti kartu su pasauliu principą bei siekia įtvirtinti Lietuvos kaip šiuolaikiškos, atviros, veržlios ir bendradarbiaujančios šalies įvaizdį.

Logotipas ir jo versijos

Pagrindinė ženklo versija

Pagrindinė ženklo versija. Skirta naudoti bendrojoje komunikacijoje, reprezentacinėse priemonėse.

Ženklo „Lithuania co-create“ vizualinė tapatybė atspindi Lietuvos pozicionavimą – kvietimą kurti kartu su pasauliu. Tuo pačiu ženklo vizualinis sprendimas sudaro galimybę ženklą naudoti universaliai, adaptuojant jį skirtingose komunikacijos priemonėse. Siekiant užtikrinti ženklo adaptyvumą, pateikiamos kelios ženklo versijos.
Ženklas sudarytas iš:
• šalies pavadinimo (jį akcentuojame);
• šūkio;
• grafinio elemento „pliuso“, kuris atspindi šūkį, vizualiai perteikia interakciją kurti kartu.

Siųstis ženklą

Horizontali ženklo versija. Skirta naudoti mažose horizontaliose erdvėse, kai naudojant pagrindinę ženklo versiją negalima būtų užtikrinti elementų skaitomumo.

Siųstis ženklą

Komunikacijos sričių ženklo versijos

Siekdami vizualiai išryškinti pagrindines Lietuvos komunikacijos sritis, pateikiame atskiras ženklo versijas kiekvienai sričiai atspindėti. Šios ženklo versijos padės lengviau identifikuoti šias sritis komunikacijoje.

Siųstis ženklus:

Ženklas ,,Lithuania. Co-create Solutions”

Ženklas ,,Lithuania. Co-create Culture”

Ženklas ,,Lithuania. Co-create Life”

Ženklas ,,Lithuania. Co-create Governance”

Papildomos versijos

Šios ženklo versijos skirtos naudoti išskirtiniais atvejais, kai pagrindinė ženklo versija ar komunikacinių sričių ženklų
versijos nėra tinkamos.

Siųstis ženklų versijas:

Šalies pavadinimo versija

Šalies pavadinimo lietuviška versija

Simbolio versija

Mažiausi dydžiai

Siekdami užtikrinti skaitomumą, ženklo versiją naudokite ne mažesnio dydžio negu nurodyta šiame puslapyje. Ženklo aukštis išlieka proporcingas nurodytam mažiausiam galimam jo plotui.

Saugos zona

Naudojant ženklą maketuose svarbu užtikrinti, kad būtų palikta tuščios erdvės aplinkui. Minimali erdvė nustatoma pagal „Lithuania“ elemento aukštį ženkle. Simbolio versijoje saugos zona lygi „pliuso“ aukščiui.

Pagrindinės ženklo komponavimo taisyklės

Ženklą geriausia komponuoti viršutiniame kairiame kampe. Tokiu būdu turinys, esantis žemiau, simboliškai iliustruoja interaktyvumą, „Co-create“ koncepciją. Ženklo atstumai nuo maketo kraštų lygūs „Lithuania“ elemento ženkle aukščiui.
Tai minimalus atitraukimas nuo kraštų jį komponuojant. Išimtinais atvejais, siekiant prisitaikyti prie įvairiausių priemonių ir informacijos pateikimo poreikių, ženklą galima komponuoti maketo kampuose arba centruoti.

Ženklų dydžiai standartiniams formatams

Naudodami ženklą standartinio formato spausdintoje medžiagoje, pasitelkite nurodytą jo dydį. Skaitmeniniuose formatuose jo dydis nustatomas vadovaujantis bendromis komponavimo taisyklėmis, neperžengiant mažiausio galimo dydžio matmenų.

Ženklo naudojimas kartu su institucijų ženklais

Siekdami vientisumo, ženklą kartu su institucijos ženklais komponuojame papildomame grafiniame elemente, kuris
kartu pratęsia bendrą vizualinę koncepciją. Naudokite paruoštus ženklų junginius, jei reikia kurti naują junginį, jam taikomos bendros vizualinės tapatybės taisyklės.

Ženklų junginiai (horizontali versija)

Siekdami užtikrinti pritaikomumą skirtingoms naudojimo situacijoms, sukūrėme dvi komponavimo versijas. Pateikiame jau paruoštus naudoti ženklų junginius, kuriuos galima parsisiųsti skirtingais formatais.

Ženklų junginiai (vertikali versija)

Ženklo naudojimas renginio rėmėjų pozicijoje

Kai bet kuri ženklo versija naudojama kitų prekių ženklų komunikacijoje, taikomi šie reikalavimai.

Ženklo spalvos

Ženklo spalva pasirenkama pagal fono spalvą. Kai spalvų pasirinkimą riboja techninės galimybės, naudokite nespalvotas jo versijas.

Ženklo spalvos fotografijų fone

Naudojant ženklą fotografijų fone, svarbu užtikrinti įskaitomumą ir kontrastą.

Netinkamas naudojimas

Kad ženklo panaudojimo galimybes būtų galima suprasti aiškiau, pateikiame pagrindinius netinkamo ženklo naudojimo pavyzdžius. Galioja visoms ženklo versijoms.

Kilmės ženklo versija

Ši ženklo versija vizualiai siejasi su pagrindiniu ženklu „Lithuania co-create“. Šios ženklo versijos naudojimą apibrėžia tos pačios taisyklės kaip ir pagrindinio ženklo naudojimą. Išimtis: „Co-created in Lithuania“ ženklo spalva gali kisti atsižvelgiant į kitų prekės ženklų spalvas.

Siųstis ženklą

Spalvos

Pagrindinės spalvos

Pagrindinėje vizualinės tapatybės spalvų paletėje derinamos dvi spalvos: šviesiai ir tamsiai žalia. Šviesiai žalia atspindi
veržlumą, atvirumą naujovėms, tamsiai žalia – patikimumą ir natūralumą. Baltos spalvos naudojimas subalansuoja ryškias ir kontrastingas spalvas bei paletę daro universalia. Siekdami įtvirtinti prekės ženklo asocijavimą su šiais konkrečiais žalios atspalviais, pasitelkite juos taikydami visus dizaino sprendimus.

Pagrindinės spalvos pagal prioretizavimą

Spalvos komunikacijos sritims

Šios akcentuojančiosios spalvos padės vizualiai kategorizuoti sritis bei jas atskirti bendroje komunikacijoje. Bendrame maketo kolorite šios spalvos negali užimti daugiau kaip 20 % spalvinio ploto.


Papildomi atspalviai grafikams ir diagramoms

Kai grafikuose neužtenka pagrindinių spalvų informacijai atskirti, naudokite šiuos papildomus atspalvius. Komunikacinių sričių atspalviai naudojami tik tos srities kontekste.

Galimos spalvos skirtingiems elementams

Kad būtų lengviau suprasti, kaip taikyti spalvas skirtingiems vizualinės tapatybės elementams, pateikiame šias taisykles.

Spalvų deriniai tipografijai

Teksto spalvos parenkamos pagal fono spalvas, taip užtikrinsime skaitomumą. Šiame puslapyje pateikiame galimus derinius.

Netinkamas naudojimas

Žemiau pateikiame pagrindinius netinkamo spalvų naudojimo pavyzdžius.

Šriftas

Šriftas ir jo naudojimo parametrai

Parinktas šriftas dera su vizualinės tapatybės koncepcija ir pagrindinio ženklo šriftu bei kuria darnią visumą kartu su kitais šio identiteto elementais. Jis lengvai prieinamas, palaiko skirtingas kalbas, neutralus savo charakteriu, bet naudojimas pagal paskesniuose puslapiuose pateikiamas gaires padės tekstinei informacijai suteikti papildomo krūvio, ją akcentuoti.

Siųstis šriftą

Šrifto parametrai ir jo santykiniai dydžiai

Šios taisyklės padės suprasti, kaip išdėstyti pagal svarbą informaciją, naudojant skirtingus šrifto storius ir dydžius.

Tekstų komponavimas maketuojant

Pateikiame kelis pavyzdžius, kurie padės suprasti, kaip šriftų dydžių santykius taikyti skirtingų tipų informacijai. Maketuojant rekomenduojama naudoti kuo mažiau skirtingų šriftų stilių ir dydžių. Tekstams naudojamas kairinis lygiavimas.

Netinkamas naudojimas

Toliau pateikiame pagrindinius netinkamo šrifto naudojimo pavyzdžius.

Nuotraukų naudojimas

Nuotraukos – svarbi vizualinio atpažįstamumo dalis, padedanti nuosekliai ir kryptingai pasakoti istoriją apie Lietuvą. Šiandien jau žinome, kokią istoriją norime papasakoti apie mūsų šalį – pristatyti ją kaip veržlią, atvirą, šiuolaikišką, kviečiančią kartu spręsti globalius iššūkius, kurti ir augti. Pristatydami Lietuvą vizualine kalba, norime išryškinti Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 m. strategijoje išgrynintas pagrindines Lietuvos komunikacijos sritis: ekonomiką, talentų pritraukimą, kultūrą ir valdymą.

Pagrindiniai nuotraukų atrankos kriterijai

Pristatant Lietuvą užsienyje, rekomenduojama naudoti nuotraukas, kurios atitinka kertinius principus: bendradarbiavimą, atvirumą, dėmesį objektui. Bendradarbiavimo ir atvirumo principas padės sustiprinti Strategijos žinutes ir kryptingai transliuoti pagrindines Lietuvos komunikacijos kryptis bei Lietuvos visuomenės vertybes jungiantį pozicionavimą „Lithuania co-create“.

Bendradarbiavimas

Nuotraukose vaizduojami žmonės, atliekantys bendrą veiklą, padės sukurti bendradarbiavimo įspūdį. Nuotraukose vaizduojama aplinka turėtų būti susijusi su jų veikla – kūryba, darbu su inovacijomis, verslo partnerystėmis ir pan. Šio principo laikymasis sustiprins pagrindinęLietuvos pozicionavimo idėją – Lietuva yra veržli, atvira, kviečianti spręsti globalius iššūkius, kurti ir augti kartu.

Atvirumas

Nuotraukose vaizduojami žmonės, jų natūralios emocijos, padės kurti atviros šalies įspūdį – tokios šalies, kuri į naujoves
žiūri smalsiai ir entuziastingai. Esame atviribendradarbiavimui, globaliems iššūkiams, laisvei kurti ir augti kartu.
Kaip tai pasiekti
• Rodyti žmones ir jų natūralias emocijas.
• Rodyti žmones, atliekančius vieną ar kitą veiksmą (užsiimančius menais, kuriančius inovacijas, bendraujančius ir pan.).

Dėmesys objektui

Norėdami nukreipti žiūrovo dėmesį į konkretų objektą ar žmogų nuotraukoje, jį išryškinsite fotografuodami neutralioje, vizualiai netriukšmingoje aplinkoje. Kaip tai pasiekti? Rinktis rakursus, kur objektas aplink save turėtų kuo mažiau perteklinės vizualinės informacijos. Toks dėmesio objektui principas padės sutelkti koncentraciją į pagrindinį vizualinio
pasakojimo objektą (-us), t. y. žmogų ar daiktą, išlaikyti vizualinę švarą, išvengti vizualinio triukšmo. Lengviau išryškinsime norimas pristatyti temas. Norėdami nukreipti žiūrovo dėmesį į konkretų objektą ar žmogų nuotraukoje, jį išryškinsite fotografuodami neutralioje, vizualiai netriukšmingoje aplinkoje.


Kokių nuotraukų reikėtų vengti

• Venkite nuotraukų, kuriose žmonės nufotografuoti iš apačios, viršaus, nugaros, iš labai toli ar iš labai arti Rekomenduojama, kad būtų toks atstumas, kuris leidžia kokybiškai atskleisti žmogaus emociją ir jo ryšį su aplinka – kitais žmonėmis, jo veikla (kūryba, atlikimu, inovacijų kūrimu ir pan.) ar aplinkos kontekstu (pavyzdžiui, ryšiu su gamta).
• Nuotraukose venkite vizualinio triukšmo, kuris trukdo sutelkti dėmesį į pagrindinį nuotraukos pasakojimo objektą (-us), blaško.
• Venkite nenatūralių spalvų (nuotraukų filtrų).
• Venkite pilkų, blankių apšvietimų, kuriuose visi objektai susilieja su aplinka.
• Venkite nuotraukų, kuriose vaizdai neryškūs, išplaukę.
• Venkite statiškų nuotraukų, kuriose žmonės dirbtinai pozuoja.

Grafiniai elementai

Apvalintų kampų nustatymas

Visame makete grafinių elementų kampai apvalinami pagal jame naudojamo ženklo kampų apvalinimo dydį. Šiame puslapyje pateikiame žingsnius, kaip nustatyti bendrą kampų apvalinimo dydį makete ar kitoje dizaino priemonėje.

Kaip susikurti piktogramą ir ją naudoti

Šiame puslapyje pateikiame pagrindines taisykles piktogramoms kurti.

Siųstis piktogramas

Teksto fono elementai

Ženklo idėją pratęs apvalinto stačiakampio naudojimas po antrašte. Šis dizaino sprendimas leis interaktyviai atskleisti
vizualinę koncepciją.

Teksto paryškinimo elementas

Antraštėse paryškinti tekstą galima naudojant linijinį apvalintą stačiakampį. Juo „apibrėžiame“ norimą informaciją.

Netinkamo naudojimo pavyzdžiai

Šiame puslapyje pateikiami netinkamo grafinių elementų naudojimo pavyzdžiai.

Vizualinės tapatybės elementų taikymas

Lauko reklama

Vizualizacijose pateikiami pavyzdžiai, kaip rekomenduojama taikyti vizualinės tapatybės sprendimus lauko reklamose.

Socialinių tinklų elementai

Žemiau pateikiame pagrindines priemones socialinių tinklų profiliams.

Siųstis socialinių tinklų elementus

Socialinių tinklų įrašo šablonas

Norėdami susieti pristatomą turinį su prekės ženklu, naudojame socialinių tinklų įrašo šabloną. Visi jame naudojami elementai padės siekti vientisumo komunikuojant prekės ženklą.

Netinkamas naudojimas

Šiame puslapyje pateikiame netinkamų įrašų ir jiems naudojamų grafinių elementų pavyzdžius.

Prezentacijos šablono pavyzdys

Prezentacijos šablonas universalus, lengvai pritaikomas prie skirtingos informacijos. Paruoštas šablonas padės užtikrinti vientisą vizualinės tapatybės naudojimą prezentacijose.

Siųstis prezentacijos šabloną

Suvenyrų pavyzdžiai

Kitos priemonės

Stendo grafiniam apipavidalinimui taikomos bendros vizualinės tapatybės taikymo taisyklės.

Vokas

Voko matmenys 220 x 110 mm (DL). Galimos spalvos balta ir šviesiai žalia.

Vizitinės kortelės

Vizitinių kortelių matmenys 85 x 55 mm. Galimos spalvos: balta, šviesiai žalia, tamsiai žalia. Spaudai naudokite šviesiai žalią „Pantone“ spalvą. Bendrai vizualinei tapatybei sukurti vizitinės kortelės kampai yra apvalinami.

Siųstis vizitinės kortelės šabloną

Dokumentų šablonų pavyzdžiai

Kartu su privalomais atributais naudojame vizualinės tapatybės spalvas, šriftą ir ženklą.

Siųstis dokumentų šablonus

Siūlomas rašto į užsienį pavyzdys

Oficialiuose dokumentuose naudojamas tik ženklas. Jo vieta ir dydis parenkamas pagal taisykles nurodytas šiose gairėse.

Pranešimas užsienio žiniasklaidai

Naudojame atitinkamų spalvų ženklo ir antraštės junginį, šriftą taikome tą patį visam dokumentui.

Siųstis spaudos pranešimo šabloną

Elektroninio kvietimo pavyzdys

Šis pavyzdys padės kuriant elektroninius kvietimus. Jame taikome visas bendras vizualinės tapatybės naudojimo taisykles.

El. laiško parašas

Naudokite paruoštus el. parašus institucijoms, jie atitinka vizualinės tapatybės naudojimo gaires. Išskirtinėmis aplinkybėmis galima naudoti tik ženklą.

Siųstis el. laiško parašo šabloną

Fotosienelė

Fotosienelės fone naudojame tik tamsiai žalią spalvą, ji užtikrins estetišką vaizdą fotografijose.

Reklaminis stendas

Pateikiame pastatomo stendo dizaino pavyzdį, kuriame taikome bendras vizualinės tapatybės naudojimo taisykles.

Naujienlaiškis

Pateikiame naujienlaiškio dizaino pavyzdį, kuriame vadovaujamės bendromis vizualinės tapatybės naudojimo taisyklėmis, jos pritaikomos prie techninių naujienlaiškio galimybių.

Vaizdo vinjetė

Pateikiame kelis vaizdo vinjetės kadrus. Naudojame ženklą ir papildomus grafinius elementus. Animacija išryškina vizualinės koncepcijos interaktyvumą.

Siųstis video vinjetę

Atgal į Atsisiuntimų biblioteka