Grįžti

Politika

Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Lietuvos valstybę kuria Tauta, suverenitetas priklauso Tautai.

Įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso Lietuvos Respublikos Seimui. Seimas – Lietuvos parlamentas, renkamas tiesiogiai, slaptu balsavimu ketverių metų kadencijai. Išrenkamas 141 Seimo narys. Seimui vadovauja Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Kad Seimo priimti įstatymai būtų vykdomi, prižiūri Lietuvos Respublikos Vyriausybė, arba ministrų kabinetas. Vyriausybei vadovauja Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė

Respublikos Prezidentas renkamas visuotiniuose rinkimuose penkerių metų kadencijai. 2019 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Prezidentu išrinktas Gitanas Nausėda.

Svarbiausi Valstybės ir Tautos gyvenimo klausimai Lietuvoje sprendžiami referendumu.

Tik faktai:

1990 m. atkurta Lietuvos nepriklausomybė.

2004 m. Lietuva tapo euroatlantinės bendrijos – Europos Sąjungos ir NATO nare.

2013 m. Lietuva pirmą kartą pirmininkavo ES Tarybai.

2014–2015 m. Lietuva buvo Jungtinių Tautų Saugumo tarybos nenuolatinė narė.

 

Lietuva yra 28 vietoje pagal spaudos laisvės indeksą (World Press Freedom Index/RSF)

Nuotr. Real is beautiful Stock