Grįžti 2020.03.09

Lietuva sako „taip“ Plastiko Paktui

Kovo 6 d.  Briuselyje Lietuva su kitomis 13 Europos valstybių pasirašė Europos plastiko paktą, skirtą kovai su vienkartinio plastiko gaminių ir pakuočių vartojimo keliamomis problemomis – tarša plastiko atliekomis ir sudėtingu jų tvarkymu.

Be mūsų šalies, palaikymą šio pakto iniciatyvai išreiškusios Danija, Suomija, Prancūzija, Švedija, Vokietija, Olandija, Belgija (Flandrija), Slovėnija, Portugalija, Ispanija, Italija, Graikija ir Latvija yra pasiryžusios skatinti nereikalingo plastiko naudojimo sumažinimą, pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir perdirbto plastiko naudojimą naujuose gaminiuose.

Paktu siekiama, kad iki 2025 m. vienkartinių plastiko gaminių ir pakuočių iš žaliavinio plastiko naudojimas Europoje būtų mažinamas bent 20 proc., o visi šie teikiami rinkai gaminiai ir pakuotės, kiek įmanoma, būtų naudojami pakartotinai ir perdirbami. Taip pat siekiama, kad iki 2025 m. būtų perdirbama bent 25 proc. daugiau vienkartinių plastiko gaminių ir pakuočių, o naujuose gaminiuose ir pakuotėse būtų bent 30 proc. perdirbto plastiko.

Europos Plastiko Paktas – pirmaujanti iniciatyva, vienijanti valstybes bei privačias organizacijas. Paktu nustatomi įsipareigojimai yra ambicingesni nei Europos Sąjungos teisės aktuose ir dokumentuose numatyti reikalavimai – pakto siekiai konkretesni, išreikšti skaitinėmis reikšmėmis, juos numatoma įgyvendinti greičiau.

Lietuvoje, padedant verslui siekti Europos plastiko pakto tikslų, bus peržiūrima teisinė bazė ir planuojamos finansinės priemonės inovacijų ir perdirbimo srityje. Tikimasi, kad mūsų šalis, įgyvendindama šį paktą, lengviau įvykdys ir kitus ES žiedinės ekonomikos teisės aktų numatytus tikslus.