Grįžti 2019.11.18

BBC pristatė dokumentinį filmą apie Mykolo Romerio universitetą

Tarptautinė universitetų asociacija (International Association of Universities, IAU), vienijanti daugiau kaip 600 pasaulio universitetų, su Jungtinės Karalystės nacionalinio transliuotojo BBC Worldwide padaliniu „StoryWorks“ sukūrė dokumentinių filmų ciklą „Aiming Higher“, kuriame pasakojama apie pasaulio universitetus, jų vaidmenį, svarbą šiuolaikinei visuomenei ir jos raidai. Kūrybinė BBC komanda aplankė 30 skirtingų pasaulio universitetų, tarp kurių – ir vienintelis universitetas iš Lietuvos – Mykolo Romerio universitetas. Projektas „Aiming Higher“ buvo pristatytas lapkričio 15-17 dienomis Meksikos Puebla mieste vykusios tradicinės tarptautinės IAU konferencijos dalyviams.

Tarptautinė universitetų asociacija yra įvardinusi keturias strategines globalaus aukštojo mokslo raidos kryptis, kurioms skiria ypatingą dėmesį – tai tarptautiškumas, technologijos, lyderystė ir tvari aplinka. Šiame filmuose atskleista, kaip šių tikslų siekia skirtingi universitetai iš viso pasaulio, kokia jų geroji praktika ir patirtis. Filmas apie Mykolo Romerio universitetą priskirtas temai „Leadership“ („Lyderystė“).

Pasak BBC padalinio „StoryWorks“ partnerysčių direktoriaus Simono Shelley (Global Director of Programme Partnership), jų tikslas buvo parodyti, kad pasaulio universitetų vaidmuo pasitelkus mokslo pasiekimus socialinės lyderystės, atsakomybės skatinimui, įvairių problemų sprendimui yra labai svarbus.

Pasak Mykolo Romerio universiteto rektorės profesorės Ingos Žalėnienės, Jungtinėse Tautose jau 2015 metais buvo patvirtinta Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo strategija, kurioje ypatingai daug dėmesio skiriama aktyviam universitetų mokslininkų, bendruomenių įsitraukimui į pasaulinius socialinius, aplinkosauginius procesus. „Tarptautinės akademinės bendruomenės išties telkiasi ir aktyviai imasi lyderystės siekdamos spręsti didžiuosius globalios visuomenės iššūkius, tokius kaip klimato kaita, kibernetinis saugumas, demokratijos procesų, teisės viršenybės skatinimas ir puoselėjimas, socialinės atskirties mažinimas, pabėgėlių integracija ir kitos, – sako I. Žalėnienė. – Mūsų universitetas ne vienerius metus aktyviai dalyvauja Tarptautinės universitetų asociacijos, kitų teminių tarptautinių universitetinių tinklų mokslinėje, studijų veikloje. Palaipsniui ir nuosekliai pradedame įgyvendinti ir darnaus vystymosi strategiją, inicijuojame ir vykdome Lietuvoje įvairius socialinius projektus ir iniciatyvas. Džiugu, kad apie Lietuvos aukštąjį mokslą sužinos milijoninė žiūrovų auditorija visame pasaulyje“.

BBC kūrybinė komanda apsilankė Mykolo Romerio universitete vykusioje tarptautinėje socialinių inovacijų konferencijoje SOCIN, susipažino su vieninteliu Lietuvoje socialinių inovacijų laboratorijų tinklu MRU LAB, kalbino universiteto mokslininkus.

Susipažinti su „Aiming Higher” pristatomais universitetais ir pažiūrėti filmą apie Mykolo Romerio universitetą galima projekto puslapyje www.iau-aiminghigher.org

Informacija: MRU LAB Socialinių inovacijų laboratorijų tinklas