Grįžti 2020.05.19

Ateities ekonomikos DNR: investicijos šalies transformacijai

Šiandien Vyriausybėje pristatytame Ateities ekonomikos DNR plane Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra suplanavusi nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. pabaigos įgyvendinti priemones, skirtas investicijoms į skaitmeninę ekonomiką ir verslo transformaciją bei inovatyvių produktų kūrimą šalyje skatinti. Iš viso Ekonomikos ir inovacijų ministerijos suplanuotoms ateities priemonėms numatyta apie 600 mln. eurų.

Pasak laikinai ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas einančio energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, pagrindinis suplanuotų ilgalaikių Lietuvos ekonomikos augimo priemonių tikslas – paskatinti šalies verslą investuoti į technologijų vystymą ir eksperimentinei plėtrai reikalingus pajėgumus, gyvybės mokslų sektoriaus plėtrą ir žmogiškąjį kapitalą. Tai leistų šalies ekonomiką ateityje transformuoti į inovatyvią ir aukštą pridėtinę vertę kuriančią ekonomiką.

Ateities ekonomikos plane Ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonės yra nukreiptos į skaitmeninės ekonomikos ir verslo skatinimą, investicijų į  žmogiškąjį kapitalą ir mokslinių tyrimų skatinimą, ekonominę infrastruktūrą bei klimato kaitą ir energetiką.

Siekiant paskatinti verslą imtis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei investuoti į inovatyvių gaminių ir paslaugų tobulinimą, numatyta skirti apie 100 mln. eurų papildomų lėšų priemonei „Eksperimentas“. Numatoma, kad pagal priemonę bus finansuojamos pradinės įmonių investicijos, kuriomis kuriama nauja ar plečiama esamos įmonės infrastruktūra mokslinių tyrimų veikloms vykdyti.

Taip pat Ekonomikos ir inovacijų ministerija planuoja naują priemonę – „E-verslo modelis“, pagal kurią įmonės bus skatinamos investuoti į naujų produktų kūrimą ar verslo modelių diegimą, persiorientuojant į procesų, produktų, paslaugų skaitmeninimą, elektroninę prekybą ir pristatymą. Šiai priemonei įgyvendinti numatyta skirti apie 60 mln. eurų.

Planuojama sukurti ir įgyvendinti Gyvybės mokslų nacionalinę inovacijų programą, kuria bus stiprinamas įmonių bei mokslo ir  studijų institucijų bendradarbiavimas atliekant bendrus tyrimus ir komercializuojant verslo sprendimus. Tai turės ilgalaikį poveikį šalies užimtumo didinimui, siekiant sukurti investicijoms pritraukti palankią aplinką. Programai įgyvendinti iki 2021 metų pabaigos planuojama skirti apie 12 mln. eurų.

Taip pat Ekonomikos ir inovacijų ministerijos planuojamomis įgyvendinti ilgalaikėmis priemonėmis bus skatinamas klasterių skaitmeninimas (pvz., dirbtinio intelekto taikymai, pramonės 4.0 plėtra) bei naujų investuotojų pritraukimas. Numatoma skaitmeninti valstybės paslaugas verslui, atverti duomenis, gerinti šalyje verslui aktualią infrastruktūrą ir įgyvendinti kitas priemones verslui skatinti.

Ateities ekonomikos DNR planą galite rasti čia, jo pristatymą – čia.