1. Lietuvą pristatančių nuotraukų naudojimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato nuotraukų naudojimo tvarką ir sąlygas.
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. pasitarimo sprendimu (protokolo Nr. 40, 1 klausimas) buvo pritarta Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 m. strategijai (toliau – Strategija). Strategijoje išgrynintos keturios valstybei svarbios sritys: ekonomika, kultūra, valdymas ir talentų pritraukimas, bei visuomenės vertybės: veržlumas, noras tobulėti, laisvė kurti ir ryšys su gamta. Sritys ir visuomenės vertybės sujungtos į bendrą pozicionavimą „Lietuva – atvira šalis kartu spręsti globalius iššūkius, kurti ir augti“ (angl. Lithuania is an open country to take on global challanges, to co-create and grow together). Nuotraukomis siekiama perteikti Strategijoje išgrynintas sričių vertes bei visuomenės vertybes ir Lietuvą užsienyje pristatyti kaip veržlią, atvirą bendradarbiavimui su pasauliu šalį, kurioje gimsta svarbūs sprendimai, keičiantys ne tik mūsų šalies, bet ir viso pasaulio žmonių gyvenimus.
  3. Nuotraukos yra skirtos Lietuvos Respublikos pristatymui užsienyje, kuris atitinka Strategijoje nustatytą pozicionavimą, pagrindines valstybės komunikavimo kryptis ir vertybes, stiprina pozityvią Lietuvos Respublikos reputaciją (įvaizdį) ir prisideda prie Strategijos tikslų įgyvendinimo.
  4. Teisė naudoti nuotraukas suteikiama valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, asociacijoms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, kurie laikosi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir Apraše nustatytų reikalavimų.
  5. Nuotraukų naudotojas privalo nurodyti nuotraukos autorių ir (ar) autorių teisių turėtoją. Nuotraukos autorius ir (ar) autorių teisių turėtojas nurodomas šalia nuotraukos, paspaudus ikoną, žymimą ,,i“, kaip pateikiamame pavyzdyje:
  6. Nuotraukas draudžiama karpyti, šalinti prekės ženklus ar kitaip jas keisti, iškraipant vaizdą ir (ar) informaciją.

7. Nuotraukos gali būti naudojamos šiais Lietuvos Respublikos pristatymo užsienyje tikslais:

7.1. reklamos ir viešinimo kampanijose;

7.2. Lietuvos Respubliką reprezentuojančiose tarptautinėse parodose, konferencijose,  projektuose ar iniciatyvose; 

7.3. garso ir audiovizualiniuose kūriniuose, kitoje vizualinėje informacijoje;

7.4. Lietuvos Respubliką pristatančiuose leidiniuose, sveikinimuose, elektroniniuose parašuose, raštuose, vizitinėse kortelėse, diplomuose, kituose spaudiniuose, reprezentuojančiuose Lietuvos Respubliką užsienyje;

7.5. interneto svetainėje www.lietuva.lt ir kitose interneto svetainėse, reprezentuojančiose Lietuvos Respubliką;

7.6. komunikacijoje socialiniuose tinkluose;

7.7. ant Lietuvos Respubliką reprezentuojančių suvenyrų ir reprezentacinių dovanų.

8. Nuotraukas draudžiama naudoti:

8.1. etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų, tabako, jo gaminių ir su tabako gaminiais susijusioje, lošimo, greitųjų kreditų bei ribotai apyvartoje esančių daiktų reklamoje;

8.2. tais atvejais, kai jų naudojimas galėtų pakenkti Lietuvos Respublikos reputacijai ir (ar) įvaizdžiui;

8.3. komerciniais tikslais.

9. Nuotraukas draudžiama perduoti naudoti kitiems asmenims.

10. Nuotraukos naudojamas neatlygintinai.

11. Prieš naudodamas nuotrauką (-as) naudotojas turi sutikti su Aprašo nuostatomis interneto svetainėje www.lietuva.lt. Sutikdamas nuotraukų naudotojas patvirtina ir prisiima atsakomybę, kad nuotrauka (-os) bus naudojama (-os) griežtai pagal Apraše nustatytus reikalavimus.

12. Neteisėtas nuotraukų naudojimas yra draudžiamas ir laikomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų autorių teises ginančių įstatymų pažeidimu.

13. Asmuo, naudojantis nuotraukas pažeisdamas Apraše nustatytus reikalavimus, atsako pagal autorių teises reguliuojančius teisės aktus.

_________________