Grįžti

Išmok lietuviškai

„Jeigu tautos vertė, imant visą žmoniją, būtų matuojama kalbos grožiu, tai lietuvių tauta turėtų užimti pirmą vietą Europos tautų tarpe.“
Kalbininkas Benjaminas W. Dwightas, „Modernioji filologija“

Lietuvių kalba neįprasta ausiai. Niekur Europoje panašiai kalbant jau nebeišgirsite, nebent nuvyktumėte pas mūsų kalbos ir sielos brolius – latvius. Lietuvių kalba yra labai sena – tai seniausia išlikusi indoeuropiečių kalba, išlaikiusi daugiausia fonetinių ir morfologinių prokalbės, iš kurios išsirutuliojo dauguma Europos kalbų, ypatybių. Kaip kad senoji graikų kalba, mūsų kalba išlaikė ilguosius ir trumpuosius balsius, taip pat balsius žodžio gale ir sanskrito kalboje įprastą laisvą kirtį. Kalbininkai teigia, kad lietuvių kalba yra artimiausia indoeuropiečių prokalbei. Ji labai panaši į klasikinę indų kalbą – sanskritą, senovės lotynų ir graikų kalbas.

Lietuvių kalba visada buvo pasaulio kalbotyros tyrinėtojų dėmesio centre. Štai kaip apie lietuvių kalbą rašė žinomas kalbininkas Benjaminas W. Dwightas savo knygoje „Modernioji filologija“: „Jeigu tautos vertė, imant visą žmoniją, būtų matuojama kalbos grožiu, tai lietuvių tauta turėtų užimti pirmą vietą Europos tautų tarpe“.

Lietuvių kalba yra gimtoji daugiau kaip 80 proc. šalies gyventojų. Daugelis jų kalbos tradiciją puoselėja ir perduoda savo vaikams. Lietuvių – valstybinė mūsų šalies kalba, mes netgi turime Valstybinę kalbos inspekciją, kuri kontroliuoja, kaip valstybės institucijose ir žiniasklaidoje laikomasi lietuvių kalbos taisyklių.

Lietuvių kalbą Vilniaus universitete Lituanistinių studijų katedroje studijuoja studentai iš viso pasaulio. Studijos jiems suteikia išskirtinę galimybę susipažinti su seniausia išlikusia indoeuropietiška kalba, išgirsti jos skambesį, vartoti ją kasdienėje aplinkoje.