Grįžti

Gauk leidimą dirbti

Atvykusiems iš Europos Sąjungai priklausančių šalių, Europos ekonominės erdvės bendrijos ar Šveicarijos ir norintiems dirbti Lietuvoje asmenims nereikia jokio leidimo. Užteks savo buvimą mūsų šalyje įteisinti nustatytos formos pažyma. Ketinantiems Lietuvoje dirbti ne Europos Sąjungos piliečiams privaloma įsigyti darbo leidimą. Tai reikia padaryti dar iki atvykstant į mūsų šalį.

Jei nesate tikri, kad jūsų profesija ar profesinė veikla pripažįstama Lietuvoje, pasitikrinkite Reglamentuojamų profesijų duomenų bazėje. Joje reglamentuojamas profesijas deklaruoja kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė.

Būtina pasidomėti, ar jums reikės leidimo gyventi Lietuvoje.

Leidimas laikinai gyventi užsieniečiui suteikia teisę gyventi Lietuvos Respublikoje tam tikrą laiką. Leidimas laikinai gyventi mūsų šalyje išduodamas ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams.

Leidimas nuolat gyventi suteikiamas ketinantiems nuolat gyventi Lietuvoje ir patvirtinantiems  savo užsieniečio – nuolatinio gyventojo statusą. Toks leidimas išduodamas 5 metams.