Grįžti

Taikomieji moksliniai tyrimai sprendimams dėl COVID-19 padarinių

Panaudok savo žinias

Koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos ligos COVID-19 plitimas, kilusi pasaulinė pandemija ir būsimos pasekmės verčia neatidėliojant gauti daugiau šios srities žinių. Tuo tikslu Lietuvos mokslo taryba inicijavo vienkartinį paraiškų konkursą finansuoti trumpalaikius mokslinius tyrimus, kurios atlikę Lietuvos mokslininkai pateiktų mokslu grįstas išvadas ir rekomendacijas dėl COVID-19 pandemijos, jos sukeltų padarinių žmogaus sveikatai, valstybės politikai, ekonomikai, visuomenės saugumui, švietimui, kultūrai ir kitoms valstybės ir visuomenės gyvenimo sritims, kurioms koronaviruso plitimas turi ilgalaikių pasekmių.

Trumpalaikiai taikomieji moksliniai tyrimai sprendimams dėl COVID-19 padarinių finansuojami valstybės biudžeto lėšomis. Vieno projekto biudžetas – iki 100 tūkst. eurų

Daugiau informacijos rasite čia.