2019 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos užsakymu buvo atliktas Lietuvos žinomumo ir reputacijos tikslinėse užsienio šalyse ir šalies gyventojų Lietuvos vertinimo tyrimas. Tyrimo duomenys buvo svarbūs rengiant Lietuvos pristatymo užsienyje 2020-2030 m. strategijos analitinę dalį.
Atliekant tyrimą buvo kelti šie tikslai:

  • nustatyti Lietuvos žinomumą ir reputaciją tikslinėse užsienio šalyse;
  • nustatyti, kaip šalies gyventojai vertina Lietuvą;
  • nustatyti Lietuvos tapatybę sudarančius elementus;
  • surinkti reikiamą informaciją ieškant šalies pozicionavimo krypčių ir išgryninant pagrindines šalies vertybes, kurios taps išorinės ir vidinės komunikacijos pagrindu;
  • pateikti išvadas ir rekomendacijas pasiūlant šalies pozicionavimo kryptį ir pagrindines šalies vertybes.
    Tyrimas apėmė 14 tikslinių šalių: Daniją, Estiją, Izraelį, Japoniją, Jungtines Amerikos Valstijas, Jungtinius Arabų Emyratus, Jungtinę Karalystę, Kiniją, Latviją, Lenkiją, Norvegiją, Prancūziją, Švediją, Vokietiją.

Kviečiame išsamiau susipažinti su Lietuvos žinomumo ir reputacijos tyrimo atakaitomis:

Lietuvos žinomumo tyrimo apibendrinamoji ataskaita
Lietuvos žinomumo tyrimo apibendrinamosios ataskaitos santrauka
Lietuvos žinomumo tyrimo apibendrinamosios ataskaitos santrauka anglų kalba
Diskusijų su Lietuvos gyventojais ataskaita
Kiekybinio Lietuvos gyventojų tyrimo ataskaita
Kiekybinio užsienio šalių apibendrinamoji ataskaita
Kiekybinio tyrimo Lenkijoje ataskaita
Kiekybinio tyrimo Vokietijoje ataskaita
Kiekybinio tyrimo Izraelyje ataskaita
Kiekybinio tyrimo Jungtinėje Karalystėje ataskaita
Kiekybinio tyrimo Norvegijoje ataskaita
Kiekybinio tyrimo Prancūzijoje ataskaita
Kiekybinio tyrimo Švedijoje ataskaita
Apibendrinamoji giluminių interviu ataskaita
Giluminių interviu su užsienyje gyvenančiais lietuviais ekspertais ataskaita
Giluminių interviu su užsieniečiais gyvenančiais Lietuvoje ataskaita
Lietuvos ekspertų diskusijų ataskaita
Užsienio žiniasklaidos apžvalga