Grįžti

Anketa

Prašome atsakyti į klausimus, kurie mums svarbūs siekiant išgryninti Lietuvos
pagrindines vertybes ir išskirtinumą.

Šiuo metu gyvenate:

Pasirinkite bent vieną reikšmę

1. Kokiam regionui priskirtumėte Lietuvą?

Pasirinkite bent vieną reikšmę

2. Lietuvą užsienyje reikėtų pristatyti per:

Pasirinkite bent vieną reikšmę

3. Lietuva tai:

Pasirinkite bent vieną reikšmę

4. Nurodykite 3 asociacijas (vaizdinius), kurios kyla paminėjus Lietuvos vardą:

1.
2.
3.

Pasirinkite bent vieną reikšmę

Pateikti